Znać techniki neutralizacji węgla

Odkryj różne skonsolidowane i obiecujące techniki wychwytywania i neutralizacji dwutlenku węgla

neutralizacja węgla

Formy neutralizacji węgla zachodzą różnymi metodami, jednymi prostymi, a innymi bardzo złożonymi. Aby zneutralizować emitowany węgiel, konieczne jest usunięcie CO2e (ekwiwalentu CO2) z atmosfery, co sprzyja sekwestracji węgla.

W związku z pojawiającymi się problemami związanymi z globalnym ociepleniem, działania w skali globalnej są wymagane przez prawo lub presję społeczeństwa, aby próbować zahamować lub zminimalizować emisję gazów cieplarnianych (GHG). Jak wyjaśniono w artykule „Co to jest neutralizacja dwutlenku węgla?”, Alternatywą dla zbilansowania naszych emisji są techniki neutralizacji dwutlenku węgla.

  • Co to jest globalne ocieplenie?
  • Co to są gazy cieplarniane

Sadzenie drzew jest najpowszechniejszym sposobem neutralizacji dwutlenku węgla, ze względu na łatwy dostęp do zakupu dla każdego, firmy lub osoby. Oprócz sekwestracji dwutlenku węgla, ponowne zalesianie i ochrona lasów przynoszą między innymi szereg innych korzyści dla gleby, wody i różnorodności biologicznej. Więcej informacji w artykule „Techniki neutralizacji dwutlenku węgla: sadzenie drzew”.

Powszechną techniką, która zyskuje na popularności, jest neutralizacja dwutlenku węgla za pomocą alternatywnych energii. Wytwarzanie energii jest głównym emitentem dwutlenku węgla na świecie, więc zastąpienie konwencjonalnych źródeł w 100% czystymi źródłami energii jest efektywnym podejściem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Artykuł „Techniki neutralizacji dwutlenku węgla: energie odnawialne” wyjaśnia, jak działa ten rynek.

Inne formy neutralizacji dwutlenku węgla są badane, oceniane i testowane, aby były coraz bardziej wydajne i nadal nie są tak powszechne. Tak jest w przypadku techniki wychwytywania i składowania dwutlenku węgla - CCS (akronim oznaczający wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla ). CCS może być jedyną opcją pozwalającą na osiągnięcie znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla generowanego przez wykorzystanie paliw kopalnych. Zobacz proces tej metody w artykule „Techniki neutralizacji węgla: wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)”.

Przyspieszenie naturalnych procesów wietrzenia w celu wychwytywania CO2 za pomocą naturalnych reakcji to kolejna metoda, która może stanowić opcję techniki neutralizacji węgla. Krzemiany mineralne obecne w skałach po rozpuszczeniu w warunkach atmosferycznych reagują z atmosferycznym CO2, wychwytując go i przekształcając w stabilne formy. Czy to wygląda na skomplikowane? lepiej zrozumieć w artykule „Techniki neutralizacji węgla: przyspieszenie wietrzenia”.

Bardzo obiecująca jest również technika ochrony i zwiększania zasobów węgla w glebie. Poprzez prawidłowe gospodarowanie glebą i dodawanie materii organicznej możliwe jest magazynowanie węgla, neutralizując w ten sposób emisje resztkowe. Zobacz, jak prosta jest ta metoda w artykule „Techniki neutralizacji węgla: zasoby węgla w glebie”.

Innym sposobem sekwestracji węgla z atmosfery jest nawożenie oceanów. Polega na dodaniu żelaza do oceanu w celu zwiększenia biologicznego wzrostu obszaru i przekształcenia większej ilości atmosferycznego CO2 w stabilny węgiel. Jednak kompensacja emisji dwutlenku węgla za pomocą tej techniki jest nadal niepewna ze względu na skutki, które nie zostały jeszcze poznane na ekosystem morski. Więcej informacji o wyzwaniach i ograniczeniach tej techniki można znaleźć w artykule „Techniki neutralizacji węgla: nawożenie oceanów”.

Skąd mam wiedzieć, czy wytwarzam emisje dwutlenku węgla? Czy muszę zneutralizować?

Ślad węgiel- w języku angielskim) to metodologia stworzona do pomiaru emisji gazów cieplarnianych - wszystkie z nich, niezależnie od rodzaju emitowanego gazu, przeliczane są na ekwiwalent węgla. Gazy te, w tym dwutlenek węgla, są emitowane do atmosfery podczas cyklu życia produktu, procesu lub usługi. Przykłady działań, które generują emisje ze spalania paliw kopalnych, takich jak podróże lotnicze i zmechanizowane zbiory, wszelkiego rodzaju konsumpcja (żywność, odzież, rozrywka), produkcja imprez, tworzenie pastwisk dla bydła, wylesianie, produkcja cement m.in. Wszystkie te działania, oprócz innych gazów, emitują dwutlenek węgla i mogą być wykonywane zarówno przez ludzi, jak i przez firmy, organizacje pozarządowe i rządy - dlatego wszystkie te podmioty mogą przeprowadzić neutralizację dwutlenku węgla.

Jeśli zjesz talerz ryżu i fasoli, wiedz, że ten posiłek miał ślad węglowy - jeśli twój talerz zawiera żywność pochodzenia zwierzęcego, ten ślad jest jeszcze większy (sadzenie, uprawa i transport). Znajomość emisji dwutlenku węgla, bezpośrednio lub pośrednio, jest bardzo ważna, aby go zredukować, aby spowolnić globalne ocieplenie, poprawić jakość życia na planecie, zmniejszyć ślad ekologiczny i uniknąć przeregulowania , znanego jako przeciążenie Ziemi.

  • Według badań, gdyby mieszkańcy USA przestawili się z mięsa na fasolę, emisje zostałyby drastycznie ograniczone

Zmniejszenie zbędnej konsumpcji i wybór bardziej przyjaznej dla środowiska postawy, praktykowanie prawidłowego usuwania i kompostowania, na przykład, to sposoby na uniknięcie emisji dwutlenku węgla. Emisje dwutlenku węgla, których nie można było uniknąć, należy zneutralizować.

  • Separacja śmieci: jak prawidłowo oddzielić śmieci
  • Co to jest kompostowanie i jak to zrobić

Jak mogę przeprowadzić neutralizację dwutlenku węgla?

Niektóre firmy, takie jak Eccaplan, oferują usługi obliczania emisji dwutlenku węgla i neutralizacji dla osób fizycznych i firm. Nieuniknione emisje można zrekompensować w certyfikowanych projektach środowiskowych. W ten sposób taka sama ilość CO2 emitowana w firmach, produktach, wydarzeniach czy w życiu codziennym każdej osoby jest rekompensowana zachętami i wykorzystaniem czystych technologii.

Równoważenie lub neutralizacja emisji dwutlenku węgla, oprócz realizacji projektów finansowych, poprawia jakość życia ludzi i promuje zrównoważone użytkowanie terenów zielonych. Aby dowiedzieć się, jak zacząć neutralizować dwutlenek węgla emitowany przez Ciebie, Twoją firmę lub wydarzenie, obejrzyj wideo i wypełnij poniższy formularz:


Original text