Dwutlenek azotu? Poznaj NO2

Dowiedz się więcej o NO2, dwutlenku azotu i wpływie na nasze zdrowie

Emisje

Zanieczyszczenie powietrza jest powodem do niepokoju, ponieważ wpływa na ludność świata na dużą skalę. Jednym z tych zanieczyszczeń jest dwutlenek azotu NO2, bardzo powszechny toksyczny gaz, znany z silnego zapachu i brązowego koloru w niektórych sytuacjach. Azot gazowy (N2) i tlen cząsteczkowy (O2) reagują, tworząc tlenek azotu (NO), który powstaje podczas spalania paliwa w silniku samochodowym lub w piecach przemysłowych, w których panuje bardzo wysoka temperatura. NO utleniony w atmosferze przez O2 tworzy dwutlenek azotu (NO2) i może również reagować tworząc ozon.

Źródła

Pojazdy silnikowe, silniki spalinowe, huty termoelektryczne i stalownie oraz celulozownie są głównymi sztucznymi syntezatorami tlenków azotu.

Naturalne źródła obejmują pożary lasów, ciepło wytwarzane przez wyładowania atmosferyczne i aktywność mikroorganizmów w glebie.

Efekty zdrowotne

NO2 zapewnia ludziom przyjemne doznania podczas wdychania. Dzieje się tak, ponieważ ma właściwości znieczulające, ale jest toksyczny dla ludzi i zwierząt, a długotrwałe narażenie powoduje poważne szkody zdrowotne.

Związek zwiększa wrażliwość na astmę i zapalenie oskrzeli, szczególnie u dzieci, osób starszych oraz z grup ryzyka (osoby z problemami układu oddechowego), dodatkowo działa drażniąco na płuca i zmniejsza odporność na infekcje dróg oddechowych. Niedawne badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA sugerują związek między poziomem NO2 a występowaniem zespołu nagłej śmierci u noworodków, istnieją również badania, które łączą dwutlenek azotu z występowaniem autyzmu (dowiedz się więcej tutaj).

Do pracy z tym produktem nie należy upoważniać osób z chorobami, które mogą się zaostrzyć na skutek narażenia na dwutlenek azotu, ponieważ w dużych stężeniach może on powodować opóźnione chemiczne zapalenie płuc, obrzęk płuc, podrażnienie błony śluzowej nosa (objawiające się coryza), ciężkie uszkodzenie płuc, podobne do tego spowodowanego rozedmą płuc, a ciągłe narażenie może spowodować trwałe pogorszenie czynności płuc.

Skutki dla środowiska

Podczas utleniania się w atmosferze tlenek azotu wytwarza kwas azotowy (HNO3), jeden ze składników, który zwiększa kwasowość deszczu i powoduje różne szkody w przyrodzie, ponieważ jest korozyjny. Kwaśne deszcze opadające na powierzchnię zmieniają skład chemiczny gleby i wody, wpływają na łańcuchy pokarmowe, niszczą lasy i uprawy, niszczą konstrukcje metalowe, zabytki i budynki.

Często fakt, że niebo jest brązowe w miastach z tak dużą liczbą pojazdów, takich jak São Paulo, wynika z tworzenia się NO2 w atmosferze, dodanego do dużej emisji cząstek stałych, które również zaciemniają atmosferę. Ponadto odgrywa ważną rolę w tworzeniu się utleniaczy fotochemicznych, takich jak ozon, odpowiedzialnych za smog fotochemiczny.

Pomiary NO2 wskazują na lokalizację jego źródła, ponieważ czas przebywania tego zanieczyszczenia wynosi około jednego dnia, a więc jest skoncentrowany bardzo blisko źródeł zanieczyszczeń. Patrząc na poniższą mapę, widzimy wysokie poziomy stężeń zanieczyszczeń w dużych miastach i niższe poziomy w bardzo małych obszarach miejskich

Mapa świata

Alternatywy

W domu możemy produkować NO2 podczas gotowania (poznajemy więcej substancji, które produkujemy podczas gotowania), dlatego ważne jest, aby mieć rośliny oczyszczające środowisko i dbać w życiu codziennym o poprawę jakości powietrza w naszym domu. Sprawdź listę błędów i sukcesów w domu.

Jedną z technik, która znacznie zmniejszyła stężenie NO2, jest katalizator, który ma większość nowoczesnych samochodów. Katalizator (lub katalizator) zawiera metale, takie jak pallad, platyna i rod, które przekształcają większość gazów szkodliwych dla zdrowia i środowiska w gazy obojętne.

Stosowanie czystszego oleju napędowego w ciężkich pojazdach i biopaliw w lotnictwie również pomaga zmniejszyć emisję tlenków azotu.


Original text