Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca

Światowy Dzień Wody został utworzony przez ONZ w 1993 r. W celu podniesienia świadomości opinii publicznej na temat znaczenia dbania o wodę

Światowy Dzień Wody

Zdjęcie: Chris Liverani na Unsplash

Pierwszy Światowy Dzień Wody obchodzony był w 1993 r. W tym samym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiła datę 22 marca jako datę podnoszenia świadomości na temat racjonalnego wykorzystania wody i jej znaczenia. Celem jest nie tylko oddanie hołdu bezcennemu dobru, bez którego nie byłoby życia na Ziemi, ale także uświadomienie problemów dzisiejszej wody.

Każdego roku ogłasza się nowy temat Światowego Dnia Wody, aby ostrzec rządy i obywateli, aby zastanowili się nad rozwiązaniami i wyeliminowali obecnie poważne problemy. Na rok 2020 temat wybrany przez ONZ brzmiał „Woda i zmiany klimatyczne”, ostrzegając, że nie powinniśmy pozwolić nikomu pozostać w tyle, koncentrując wysiłki na uwzględnieniu osób marginalizowanych lub ignorowanych.

Światowy Dzień Wody obejmował takie tematy jak Kobiety i woda (1995), Woda dla przyszłości (2003), Radzenie sobie z niedoborem wody (2007), Czysta woda dla zdrowego świata (2010), Woda dla miast: odpowiedź na wyzwanie miejskie (2011) oraz Woda i zrównoważony rozwój (2015). W 2018 roku temat Odpowiedź z natury wskazywała na wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze jako sposobu rozwiązywania problemów związanych z gospodarką wodną; aw 2019 roku temat Woda dla wszystkich ostrzegał przed 2,1 miliarda ludzi żyjących bez wody pitnej w domu.

Data nadeszła w kontekście rozmów poprzedzających Eco92. 22 marca 1992 roku ONZ wydała Powszechną Deklarację Praw do Wody. Postanowiono, że data ta będzie odtąd obchodzić Światowy Dzień Wody, który będzie obchodzony co roku.

Przeczytaj pełną Powszechną deklarację praw do wody:

„Ta Powszechna Deklaracja Praw do Wody została proklamowana w celu dotarcia do wszystkich ludzi, wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie, mając stale tę Deklarację w duchu, starali się poprzez edukację i nauczanie: rozwijać poszanowanie ogłoszonych praw i obowiązków oraz, za pomocą stopniowych środków krajowych i międzynarodowych, okazywać ich uznanie i skuteczne stosowanie.
  • Artykuł 1 - Woda jest częścią dziedzictwa planety. Każdy kontynent, każdy naród, każdy naród, każdy region, każde miasto, każdy obywatel jest w oczach wszystkich w pełni odpowiedzialny.
  • Art. 2 - Woda jest źródłem życia naszej planety. Jest niezbędnym warunkiem życia każdego warzywa, zwierzęcia czy człowieka. Bez niego nie moglibyśmy pojąć, jaka jest atmosfera, klimat, roślinność, kultura czy rolnictwo. Prawo do wody jest jednym z podstawowych praw człowieka: prawo do życia, zgodnie z artykułem 3 Deklaracji Praw Człowieka.
  • Art. 3 - Zasoby naturalne służące do przekształcania wody w wodę pitną są powolne, delikatne i bardzo ograniczone. Dlatego z wodą należy obchodzić się racjonalnie, ostrożnie i oszczędnie.
  • Art. 4 - Równowaga i przyszłość naszej planety zależą od ochrony wody i jej cykli. Muszą one pozostać nienaruszone i normalnie funkcjonować, aby zagwarantować ciągłość życia na Ziemi. Ta równowaga zależy w szczególności od ochrony mórz i oceanów, gdzie zaczynają się cykle.
  • Art. 5 - Woda to nie tylko dziedzictwo naszych poprzedników; to przede wszystkim pożyczka dla naszych następców. Jej ochrona jest żywotną koniecznością, a także moralnym obowiązkiem człowieka wobec obecnych i przyszłych pokoleń.
  • Art. 6 - Woda nie jest darmową darowizną od przyrody; ma wartość ekonomiczną: należy wiedzieć, że czasami jest rzadki i drogi oraz że może być rzadki w każdym regionie świata.
  • Artykuł 7 - Wody nie wolno marnować, zanieczyszczać ani zatruwać. Ogólnie rzecz biorąc, należy go używać ze świadomością i wnikliwością, aby nie doszło do sytuacji wyczerpania lub pogorszenia jakości obecnie dostępnych zasobów.
  • Artykuł 8 - Korzystanie z wody oznacza poszanowanie prawa. Jego ochrona jest prawnym obowiązkiem każdego mężczyzny lub grupy społecznej, która z niego korzysta. To pytanie nie może być ignorowane ani przez człowieka, ani przez państwo.
  • Artykuł 9 - Gospodarka wodna narzuca równowagę między imperatywami jej ochrony a potrzebami porządku gospodarczego, sanitarnego i społecznego.
  • Art. 10 - Planowanie gospodarki wodnej musi uwzględniać solidarność i konsensus ze względu na nierówny jej rozkład na Ziemi. ”
( Histoire de L'Eau , Georges Ifrah, Paryż, 1992; wyróżnienie dodane)

Sprawdź stronę z poradami dotyczącymi wody w portalu eCycle Portal . Dzięki temu zyskujesz świadomość, jak uniknąć niepotrzebnych wydatków na wodę nie tylko w Światowy Dzień Wody, ale w różnych sytuacjach życiowych.


Original text