USP otwiera rejestrację na tytuł magistra i doktora w zakresie zrównoważonego rozwoju

Obszar wyróżnia się innowacjami technologicznymi i rozwiązywaniem problemów społeczno-środowiskowych

 Post-Graduation in Sustainability

Zmieniony rozmiar obrazu Bena White'a jest dostępny na Unsplash

Od 22 października do 23 listopada 2018 r. Zapisy będą otwarte na Graduate Program in Sustainability w USP. Program ma na celu promowanie produkcji naukowej, innowacji technologicznych i szkolenia zasobów ludzkich na poziomie magisterskim i doktoranckim, z interdyscyplinarnym naciskiem, z tematem zrównoważonego rozwoju.

Program ma na celu budowanie wiedzy teoretycznej, metodologicznej i empirycznej oraz rozwijanie umiejętności i zdolności niezbędnych do budowania i rozwijania programu zrównoważonego rozwoju w Brazylii.

Połączenie naukowych, technologicznych innowacji i podejść zarządczych do rozwiązywania problemów społeczno-środowiskowych w ramach jednego programu studiów podyplomowych jest główną atrakcją wniosku. Oczekuje się, że to sformułowanie, stymulując dyskusję na temat problemów, pozwoli na identyfikację kwestii istotnych dla budowy brazylijskiej agendy środowiskowej i zaproponuje odpowiedzi wspierające promowanie zrównoważonego rozwoju.

Linie badawcze to nauki o środowisku i technologia oraz zarządzanie środowiskiem

O programie

 • Informacje o nauczycielach programu

Harmonogramy zajęć

 • Plan zajęć w II semestrze 2018 r

Proces selektywny

 • Ogłoszenie o selekcji w I półroczu 2019 r
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Wydanie odcinka wpisowego
 • Dostępność wolnych miejsc pracy
 • Harmonogram

Specjalny uczeń

 • Proces selektywny

Doktorat

 • Ogłoszenie o stypendium PNPD 2018
 • Zatwierdzone rejestracje
 • Nowy wynik końcowy

Tematy

 • Struktura programowa
 • Katalog kursów

Wybór do Komitetu Koordynacyjnego Programu

 • Ogłoszenie

Stypendium CAPES

 • Zasady przyznawania i utrzymywania stypendiów