Bioetyka: czym jest i jakie ma znaczenie

Pojęcie bioetyki wiąże się z rozważaniem różnych punktów widzenia na dylematy moralne, naukowe i społeczne

Chromosom

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Co to jest bioetyka

Nie brakuje definicji tego terminu, ale podsumowaniem wszystkiego byłoby: bioetyka, z greckiego bios (życie) + etos (etyka), to etyka życia lub etyka praktyczna, czyli interdyscyplinarna dziedzina nauki, która obejmuje biologię, medycynę, filozofię, prawo, nauki ścisłe, nauki polityczne i środowisko. Koncentrując się na omawianiu problemów, obszar ten stara się znaleźć najlepszy sposób rozwiązania przypadków i dylematów, które pojawiły się wraz z rozwojem biotechnologii, genetyki oraz wartości ludzkich i praw człowieka, zawsze ceniąc ludzkie postępowanie i biorąc pod uwagę całą różnorodność moralną, która są i wszystkie obszary wiedzy, które w jakiś sposób mają wpływ na nasze codzienne życie.

Przykładami przypadków związanych z bioetyką są między innymi kontrowersje związane z aborcją, przeszczepami narządów, transgenikami, wykorzystywaniem zwierząt i ludzi do eksperymentów, wykorzystaniem komórek macierzystych, eutanazją, samobójstwem, zapłodnieniem in vitro . inni.

Podejmowanie decyzji na poziomie klinicznym w tym obszarze odbywa się w oparciu o cztery podstawowe zasady: dobroczynność i nieszkodzenie (lekarz), czyli „czynienie dobra” i „nie wyrządzanie krzywdy”; autonomia (pacjent), zdolność każdej osoby do podejmowania własnych decyzji; i sprawiedliwości (społeczeństwa), gwarantującej sprawiedliwy, sprawiedliwy i powszechny podział usług zdrowotnych. W tym kontekście praktyka pielęgniarska jest niezwykle ważna, ponieważ musi trzymać się tych ram refleksji etycznej, aby kierować swoimi praktykami, analizując je w wymiarze lub spojrzeniu bioetycznym.

Społeczeństwo i środowisko

Ale bioetyka istnieje nie tylko w środowisku naukowym i szpitalnym. Jest również obecna w naszym codziennym życiu i środowisku, we wszystkich relacjach międzyludzkich, w poszanowaniu autonomii ludzi, a nawet w sposobie, w jaki konsumujemy i wykorzystujemy zasoby naturalne, w miejscu, w którym pozbywamy się śmieci i jak je pozbywamy.

W tym aspekcie środowiskowym bioetyka może promować refleksję, która poszukuje zrównoważonego modelu, który szanuje i ponosi odpowiedzialność za wszystkie żyjące istoty. Dzięki temu może być ważnym sprzymierzeńcem w analizie obecnego modelu rozwoju, aby umożliwić zrównoważony rozwój obecnym i przyszłym pokoleniom.

Należy również zauważyć, że obecnie w debatach bioetycznych rośnie udział ekologii i bioróżnorodności. Brazylia ma wielką różnorodność biologiczną i bogatą różnorodność kulturową. Ze względu na problemy związane ze środkami produkcji i nieskrępowanym poszukiwaniem zysku, cierpi, jeśli chodzi o właściwe zarządzanie przyrodą w danym ekosystemie. Inną kwestią, która była szeroko dyskutowana, jest wykorzystanie i konsekwencje uprawy produktów transgenicznych, wraz z wpływem, jaki wywierają na środowisko i zdrowie ludzi.

Bioetykę można również zastosować, gdy mówimy o estetyce. Refleksja stojąca za tematem dotyczy usilnych poszukiwań rzekomej „doskonałości fizycznej” (konstruowanej społecznie), w której ludzie przechodzą procedury medyczne niosące ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia.

Są to problemy i wyzwania, którym muszą stawić czoła wszystkie dziedziny bioetyki, ponieważ każdy postęp w biologii i naukach o zdrowiu niesie ze sobą przeszkody społeczne i psychologiczne. Na przykład badania z ludzkimi embrionami napotykają problemy, ponieważ jest to delikatny temat obejmujący zarówno pojęcia moralne, jak i interes naukowy i finansowy.

I na tym polega rola bioetyki: starać się rozwiązywać takie dylematy w oparciu o ich zasady, wiedząc, że nie istnieje tylko jedna odpowiedź, którą można uznać za poprawną. Poszukiwanie tego obszaru polega na znalezieniu właściwej równowagi między nauką a szacunkiem dla życia, uznaniu korzyści, jakie zapewnia postęp naukowy i biologiczny, ale także zachowaniu czujności wobec zagrożeń, jakie stanowią one dla społeczeństwa i środowiska.

Film wyjaśnia nieco więcej na ten temat


Original text